Ejendommen | Præsteengen

Præsteengen

Vi er et seniorbofællesskab for omkring 30 personer fra +50 og uden hjemmeboende børn. Her bor både singler og par, og aldersspredningen varierer fra ca. 55 og op.

I fælleshuset foregår der mange forskellige aktiviteter. 
Der er fællesspisning den 1. tirsdag i hver måned, som månedsholdene arrangerer. Andre tirsdage kan der være film, foredrag, spil eller blot en kop kaffe og snak.

Fælleshuset bruges også til udvalgs-og bestyrelsesmøder, ligesom man har mulighed for at booke sal og køkken til private fester. Gæsteværelserne på 1. sal kan ligeledes bookes.

Fælleshusudvalget sørger for driften af huset og står for nogle af de faste arrangementer.

Månedsholdene sørger også for at flaget bliver hejst, når der er fødselsdag.

 

Teknikudvalget har tilsyn med de tekniske installationer, bygningsmæssige forhold og den udvendige belysning.

Kunst- og Kulturudvalget tager initiativer til fælleskulturelle oplevelser og aktiviteter, og bidrager til udvikling af vores fælles område ude og inde.

Desuden har vi forskellige arrangementer/ traditioner i løbet af året:       crolfturnering, Præsteengens fødselsdag, Sct. Hansaften i æblehaven med grill og bål, sommerfest for børne/oldebørn, filmaftener og julearrangementer.

Vores store og smukke udenomsarealer giver mulighed for både afslapning og aktivitet. Man kan gå tur langs bækken og blomsterengen eller slå sig ned på en bænk ved søen.

På terrassen ved fælleshuset og i æblehaven er der siddeplads til alle, og der er bålplads og legeplads til de små børn. For de lidt større børn og barnlige sjæle er der en lille svævebane over bækken.

De dejlige fællesarealer skal naturligvis passes, så derfor har vi 5- 6 arbejdsdage om året, hvor vi trækker i arbejdstøjet og udfører diverse opgaver, som Parkudvalget har planlagt. 

Undervejs er der altid plads til fælles hygge med kaffe, sandwich eller grill.