Salgsprocedure | Præsteengen

Præsteengen

Salg af andel

Fremgangsmåde ved salg fremgår af vedtægterne §§ 13-15 samt af ABF’s håndbog, kapitel E.

Bestyrelsen opdaterer løbende interesselisten og er behjælpelig med salget. Første skridt er en henvendelse til formanden. 

Der opkræves et gebyr for salgsarbejdet.