Kontakt | Præsteengen

Præsteengen

 

Bestyrelsen vælges af andelshaverne på den årlige generalforsamling og består af formand, 4 medlemmer og 2 suppleanter. 

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen og opgaverne omfatter overdragelser, kontakt til håndværkere, afholdelse af generalforsamling m.m.

Webmaster kan kontaktes på mariannegejl@gmail.com

KONTAKT BESTYRELSEN

– formand Henrik Holm Frederiksen

  hhskader@gmail.com

– næstformand Brita Stubberup
  britaogerik@webspeed.dk

– kasserer Walter Lupp
  walterlupp@outlook.dk

– sekretær Brita Setterberg
  britaset@gmail.com

– bestyrelsesmedlem Michael Nielsen
  michulla@webspeed.dk

– suppleant Marianne Gejl
  mariannegejl@gmail.com

– suppleant Grethe Grønkjær
  grethe@gege.dk