Fællesmøde

Starttidspunkt: 22. november 2022, kl 19.00 Sluttidspunkt: 22. november 2022, kl 21.30

Budget 2023 – forslag fra udvalgene indhentes i oktober